Elkerliek Ziekenhuis

In 1957 is het huidige Elkerliek Ziekenhuis, toenmalig het St. Lambertus Ziekenhuis, op de huidige locatie aan de president Rooseveltlaan te Helmond in gebruik genomen. Na de fusie met het ziekenhuis in Deurne, werd in 1990 besloten de totale klinische capaciteit van 490 bedden te concentreren op de locatie Helmond. Daartoe diende het Elkerliek Ziekenhuis te Helmond geherstructureerd te worden.

Nieuwbouw van het beddenhuis was noodzakelijk, en ook de poliklinieken moesten uitgebreid en herschikt worden. Op de plaats van het oude beddenhuis aan de zuidzijde is in vijf bouwlagen een nieuw beddenhuis met per laag vier verpleegafdelingen van 23 bedden gebouwd.  In het middengedeelte is een nieuw liftenblok en trappenhuis gemaakt.

In de middengedeelte bevinden zich op de 2e en 3e verdieping de Intensive Care met en de Coronary Care met elk 10 bedden. Op de 1e verdieping is de beddencentrale gesitueerd. De bestaande bouwblokken tussen het oude beddenhuis en het behandelhuis zijn in het plan gehandhaafd, en geven de benodigde expansiemogelijkheden om de uitbreiding van de poliklinieken en het orgaan functie-onderzoek/poliklinische behandeling op te vangen binnen de grenzen van de bestaande bebouwing.

De nieuwbouw is kon hierdoor beperkt blijven tot de verpleegafdelingen. De hoofdingang is verplaatst van de achterzijde naar de nieuwbouw aan de zuidzijde aan de Rooseveltlaan. Er is een nieuwe entreehal gemaakt, die oud en nieuwbouw tot een geheel maakt. Binnen het bestaande gebouw zijn verschillende functies herschikt en/of uitgebreid. Het bestaande gebouw is geheel opgeknapt en aangepast aan de nieuwe interieurstijl. Het gebouw is 5 juni 1998 officieel geopende na een bouwtijd van 4½ jaar bouwtijd. De gehele procedure van plan tot realisatie heeft 8 jaar geduurd.

De nieuwbouw is gerealiseerd in 3 fases; eerst het middengedeelte, daarna de twee zijvleugels en tenslotte de oefenzaal van de fysiotherapie. De renovatie van het polikliniek gebouw heeft in de 2e bouwfase plaatsgevonden, terwijl de overige aanpassingen lopende het proces zijn meegenomen. De keukenvoorziening is vernieuwd door een stukje nieuwbouw voor kookkeuken en afwaskeuken, terwijl de verdeelkeuken in de oude keuken is gekomen.

team

opdrachtgever

Elkerliek Ziekenhuis